Kolejnym głosem w dyskusji na temat jakości zycia na wsi lub w mieście jest sprawozdanie Komisji Europejskiej (http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/63/en/1/ef0663en.pdf), w którym badano takie wskaźniki jak: wysokość dochodów, warunki mieszkaniowe, zatrudnienie i wykształcenie, praca zawodowa a życie prywatne, dostępność pracy, szkół, relacje z rodziną i przyjaciółmi, dostępność usług oraz subiektywne poczucie zadowolenia.

Ciekawym i zaskakującym wnioskiem z badania jest fakt, że w bogatszych krajach Unii Europejskiej różnice pod względem jakości życia w mieście i na wsi zacierają się. W nowych krajach członkowskich, w tym w Polsce, różnice są wyraźne, głównie ze względu na niskie wynagrodzenia i poziom wykształcenia (przede wszystkim kobiet) na wsi.

W części badania dotyczącego subiektywnego poczucia zadowolenia oraz pracy i życia prywatnego, odnotowano niezadowolenie wynikające z braku równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym (zarówno na wsi i w mieście), jednak mieszkańcy miast w całej UE są zasadniczo większymi optymistami.